ಅಂಗನೆಯ ಕಂಗಳು

1 comment:

 1. kidi naligeya tudi mele
  kanninalad kudi anchinali
  kambaniya koduge

  arashide aliside
  holapondu hariyuvante
  hima dante hammide

  sihi haniya nirali
  kahi manava toliside
  daregilidu baarade
  danivarade nintide (Maahi)

  ReplyDelete