ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ

ನಿಮಗೆ ಇ ಬ್ಲಾಗನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಕವನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ  ಪೋಸ್ಟ್  ಮಾಡಿ... ನೀವು ಕವನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಕವನವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ  ಅಡ್ಮಿನ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ :
hani.kavanagalu@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ೧ ದಿನದೊಳಗೆ ಪೋಸ್ಟ್  ಮಾಡುತ್ತೆವೆ....