ಮನಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ

ಮನಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮನಸಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಕೆ ಮನಸಿಲ್ಲ,
ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಬರಿ ಕನಸಾಗಿಸೋಕೆ ಮನಸೊಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ,
ಮನಸು ಕನಸಿನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುವೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..


ಕವನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು :- ದೀಪು... (kndileep@gmail.com)

ಅವಳನ್ನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ

ಅವಳನ್ನೆ ನೋಡ್ತಿನಿ ಅಂತ Complaint ಕೊಡ್ತಾಳೆ ,

ಅವಳನ್ನೆ ನೋಡ್ತಿನಿ ಅಂತ Complaint ಕೊಡ್ತಾಳೆ, 

ಹಾಗಾದರೆ ನಾ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವಳು ನನ್ನಾ ನೋಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ....ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು Shiv... 


 

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಯುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಸು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ,
ಪಡೆದಿರಲಾರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಇದಕು ಮುನ್ನ,

ಕವನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು :- ದೀಪು... (kndileep@gmail.com)

A World I Never Made 

ಮಲಗುವ ವೇಳೆ

ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ನಾ ನೆನೆದೆ,
ಮಲಗಿದಾಗ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೆ,
ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾ ನೊಂದೆ,
ಸದಾ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ನಿಂದೆ,
ನನ್ನೀ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ?
ಕವನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು :- ದೀಪು... (kndileep@gmail.com)

The Lincoln Lawyer: A Novel

ನೆನೆದ ಕಲ್ಲು (ಸ್ಫರ್ಶ ಚಿತ್ರದ್ದು)


ನೆನೆದು ನೆನೆದು ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿಲ್ಲ,
ನೆನೆದು ನೆನೆದು ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿಲ್ಲ,

ಒಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಾನೆಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾದೆನಲ್ಲ,
ನಾನೇಕೆ ಕಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲಾ????????????