ಕಂಬನಿಯ ಹನಿಯಲ್ಲಿ

ತುಂತುರು ಹನಿಯ
ಮಿಂಚು ಗುಡುಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ದಿಲದೆ  ಬಂದ ಆ ಕ್ಷಣ..
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು..
ತಣ್ಣನೆ  ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ..
ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಗಧಿರೆಧ್ಧು ನಿಂತಾಗ..
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು..
ಕಂಬನಿಯು ಮೌನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಎದುರು ಕಂಡ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ನಗು ಕಂಡಾಗ
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು
ಹೀಗೇಕೆ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ ಕೊಲ್ಲೂವೆ ಯೆನ್ನನೂ
ಪ್ರತಿ ನೆನಪಲ್ಲೂ ಎನ್ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಗೆ ತರಿಸಿ
ಮರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿಯ ಸುರಿಸುವೆ
ಆ ಕಂಬನಿಯ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು.. :)


By Vrajs :)

Prompt ಹುಡುಗಿಯರು


ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ Prompt ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ..
ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ Prompt ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ..
ಪರ್ಸ್(Purse) ಕಾಲಿ ಆಗುವತನಕ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ  ಇರ್ತಾರೆ.....By Shiv

ಅನುದಿನವು ಕಾಣುವೆನು

ಅನುದಿನವು  ಕಾಣುವೆನು  ಅವಳ  ಕನಸನ್ನ
ಅವಳನ್ನು  ವರಿಸಲು  ಸಹಕರಿಸಿ  ನನ್ನ
ಕವಿತೆಗಳ  ಬರೆಯಲು  ನಾ  ಕಾಳಿದಾಸ
ಅವಳೆನಗೆ  ಸಿಗದಿರೆ  ನಾ  ದೇವದಾಸ ...!


ಹರ್ಷಾ...
shree.h563@gmail.com