ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ....

ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಲ್ಲಾಸ,
ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಲ್ಲಾಸ,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹೋದರೆ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸ.....

  

1 comment:

  1. nanage annisuvudenendare samanyavagi carinalli hoguvudembudu vadike. cara MEle hoguvudanna naanellu kelilla

    ReplyDelete