ಚಂದ್ರಮುಖಿ....

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಬ್ಬಬಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ,...
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಬ್ಬಬಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ,... 
ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ತೇಟ ಸೂರ್ಪನಖಿ...... @("_")@

3 comments:

  1. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ !!!! ಎಂತಾ ಕಲ್ಪನೆ !!!!!
    ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ !!! :D

    ReplyDelete